17 พฤศจิกายน, 2552

สุภาษิตไทย (Thai Proverbs)

หลายๆคนคงจะุคุ้นเคยกับสุภาษิตไทยนะคะ แต่เอ๊ เราจะอธิบายชาวต่างชาติอย่างไรดีน่ะ มาดูกันดีกว่าค่ะ

พูดชักแม่น้ำทั้งห้า - To beat around the bush.

กันไว้ดีกว่าแก้ - An ounce of prevention is worth a pound of cure.

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง - Fine feathers make fine birds; the tailor makes the man.

ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง - All that glitters is not gold.

เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก - Remember man and keep in mind: a faithful friend is hard to find.

ฟังหูไว้หู - Believe nothing of what you hear, and only half of what you see.

ฟ้าหลังฝน - There'll be rainbow after rain ; There 'll be laughter after pain

มดแดงแฝงพวงมะม่วง - Like a dog in the manger.

มากหมอมากความ/ มากคนมากความ - Too many cooks spoil the broth.

เมตตาธรรมค้ำจุนโลก - Love makes the world go 'round.

สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล - Manners maketh man.

กำขี้ดีกว่ากำตด - A bird in the hand is worth two in the bush.


สิบรู้ไม่เท่าชำนาญ - Experience is the mother of wisdom.


อดเปรี้ยวไว้กินหวาน - He that eats the hard shall eat the ripe.


เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน - To carry (or take) coals to Newcastle.


เอาหูไปนา เอาตาไปไร่ - To turn a blind eye. ; To turn a deaf ear.


หน้าต่างมีหู ประตูมีช่อง - Walls have ears.


หน้าเนื้อใจเสือ - Full of courtesy, full of craft. ; Many kiss the hand they wish to cut off.


หนามยอกเอาหนามบ่ง - Like cures like.


สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง - Homer sometimes nods. ; The wisest man may fall.


เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย - Penny wise and pound foolish.


สอนหนังสือให้สังฆราช - Teach one’s grandma to suck eggs.


หนีเสือปะจระเข้ - Escape from a tiger only to happen upon a crocodile.

[as in the English idiom, "Out of the frying pan and into the fire."]

ปิดทองหลังพระ - Put gold (leaf) on the back of the Buddha (image).

[a Thai idiom meaning] to not seek praise for one's good deeds; to do good by stealth

ขวานผ่าซาก - Splitting hardwood with an axe.

[a Thai idiom meaning] to give a task its due; to see things as they are; to be realistic

ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน - Seven times bad, seven times good.

[a Thai idiom meaning] fortunes change
[as in the English proverbs, "Every cloud has a silver lining.", "Life is not all beer and skittles." , "Laugh today and cry tomorrow."]

reference : http://www.thai-language.com/id/589868

ไม่มีความคิดเห็น: